Maaike Visuals
Tekent jouw verhaal!

Hai, ik ben Maaike!


Als ik vroeger wist dat ik door te tekenen informatie veel beter kan onthouden en overbrengen, dan waren alle studie-uren ook nog leuk! 

Dit te ontdekken zorgt ervoor dat ik de deur niet meer uitga zonder potlood, stift, tekenboek of m'n iPad. Ik teken vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, begrotingen, jaarverslagen en praatplaten... dus eigenlijk: verpak de boodschap in beeld!

Sinds enkele jaren teken ik ook in opdracht: jaarplannen voor gemeenten, scholen, schoolbesturen en uitgevers: begrotingen voor schoolbesturen, praatplaten voor nieuwe ouders, visies en missies, illustraties voor tijdschriften en (kinder)boeken, vergaderingen van gemeenten. Ik sluit aan bij de huisstijl of ga lekker zelf los met veel kleur.

Als intern begeleider teken ik mee met gesprekken met leerlingen. Het kind voelt zich gehoord en ziet zijn verhaal groeien. Het A4-tje gaat mee naar huis en ouders hebben meteen het verslag.

Voor de klas teken ik de aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurlessen ook zoveel mogelijk uit. De leerlingen tekenen op het format met mij mee en maken dus meteen AanTekeningen. Véél leuker dan droog tekst lezen en de vragen maken.

Wil je zelf leren hoe je gesprekken tekent met kinderen of je lessen 'AanTekent', de leerkracht in mij vindt niets leuker dan anderen dit te leren en te enhousiasmeren!


In de media...