Maaike Visuals
Tekent jouw verhaal!

PORTFOLIO


Voor basisschool Het Duet tekende ik hun Jaarplan. Meteen handig om alle ouders te betrekken bij de school.


Voor het Tijdschrift Intern Begeleiden over hoe zitten directie en intern begeleider op een tandem; wie doet wat?


Voor de TIB (Tijdschrift Intern Begeleiders) een samenvatting uit Marita Eskes' Technisch Lezen in een Doorlopende Lijn (Pica):

Voor het Tijdschrift Intern Begeleiders ut het boek Lezen in een doorlopende lijn van Marita Eskes

Een praatplaat voor alle ouders van Basisschool de Stevenshof:


Mijn AanTekeningen van hoofdstuk 14 uit Expliciete Directe Instructie door Marcel Schmeier (Pica):

Samenvatting De Wegwijzer voor de Intern begeleider van Vivian Van Alem (Instondo):

Getekende notulen van een bijeenkomst van de Maatschappelijke Alliantie van de Gemeente Noordwijk:

Wat vind je bij Bureau Dapper:

 Getekende begroting voor Sophia Scholen:

De visie van de Korenaar te Helmond:

Geen zorgcyclus maar een kans!cyclus op de Korenaar in Helmond. De inhoud is vormgegeven door de intern begeleider en de directeur:

De schoolregels op het ISK in de Duin- en Bollenstreek:

Voor de NEX, de glossy voor Noordwijkers:

Live AanTekeningen van dag 2 van de opleiding Transactionele Analyse vanuit een contextueel perspectief door Ivo Mijland - een aanrader: